Federation of Handicraft Associations of Nepal

977-1-4244231, 4245467, 4245467

Circular to Members

Travel to Learn Arts and Crafts in France

UNESCO and the Fondation Culture & Diversité established in France in 2006, call for applications for grants under the ‘Travelling to Learn Arts and Crafts ’programme, which offers students in arts and crafts the opportunity to complete a four-month study tour in France.It allows students from developing countries to discover the know-how of French craftspeople.

The programme helps students to launch their professional career by enabling them to work in a professional environment; acquire new skills and cultural experiences abroad; design and create innovative objects, develop a professional network; and participate and present their work at international fairs.

The Fondation Culture & Diversité provides logistical, financial and strategic assistance to grantees.

UNESCO and the Fondation Culture &  Diversité share the belief that culture plays a key role in human development for the sustainability and preservation of the richness of cultural diversity.

Nepalese students should submit application forms latest by 20 November 2016 through their schools/universities to the attention of:

Federations for Handicraft Associations of Nepal

Thapathali Height, Kathmandu, Nepal

GPO Box No.: 784

Tel: 977–1–4244231,4245467

For any further queries please contact:

Alexandra Kukuc-Sozzi (Email:akukucsozzi@fmlcd.org]

Project Manager

Fondation Culture & Diversité

97 rue de Lille – 75007 Paris

Tel : + 33 1.47.53.65.38 / + 33 6.89.88.93.23

Downloads Here :

application-form

information-travelling-to-learn-arts-and-crafts-2016-2017

 

 

 

- October 27th, 2016

Notice: A) Event Management B) Electricity Management for 14th Handicraft Trade Fair &12th CC

12 3

- September 23rd, 2016

Training program on woodcraft

Application formwoodcraft circular for participants1woodcraft circular for participants2

On the support of Kathmandu Metropolitan City, Art and Craft Council of Federation of Handicraft Associations of Nepal is organizing a 45-day’s Training program on Woodcraft.

Interested Members/ Artists may apply with the attached application form at FHAN Secretariat within 19th Jestha 2073 (1st June 2016, Wednesday) before 5 PM.

Number of participants limited to: 15 Seats

Find the attached letter and application form regarding this..

For detailed information, please contact:

Ms. Pratishara Manandhar

 

With regards,

Prachanda Shakya

Vice president FHAN & Coordinator Art and Craft Council

- May 24th, 2016

हस्तकला क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीको लागि आवेदन गर्नेबारे ।

मिति ः २०७२÷०८÷२१

श्री आदरणीय सदस्य महानुभावहरु,

विषय ः हस्तकला क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीको लागि आवेदन गर्नेबारे ।

विगतका वर्षमा झैं यस वर्ष पनि नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रबद्र्धन कार्यमा निरन्तर क्रियाशील भई विशेष योगदान पु¥याउनु हुने उत्कृष्ट उद्यमीलार्र्ई आगामी ३५औं वार्षिक सभामा सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

उल्लेखित प्रयोजनको लागि यसै साथ संलग्न आवेदन÷प्रश्नावली भरेर यही २०७२ पुष ५ गते आईतबार कार्यालय समयभित्र यस महासंघको महानिर्देशक को नाममा शिलबन्दी गरी पठाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

आवेदन र प्रश्नावली भर्दा विचार पु¥याउनु पर्ने कुराहरु

क) यस महासंघबाट हस्तकलामा संलग्न उद्योग÷फर्म र कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरी यस क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा टेवा पु¥याउन प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान प्रदान गरिने हुंदा आवेदन(पत्रमा यहा“हरुले भरपर्दो तथा तथ्य सूचना विवरण भर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।
ख) आवेदन(पत्र भरी तोकिएको अवधिभित्र महासंघमा बुझाउनु पर्नेछ ।
ग) आवेदन(पत्रमा उद्योग÷फर्म÷कम्पनीको उत्कृष्ट कार्य, देन, योगदान बारेमा बढी से बढी विवरण भर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

यस महासंघले हस्तकला क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीको छनौटको लागि यहांको परिचय तथा महासंघप्रतिको योगदान सम्बन्धमा यहा“हरुले उपलब्ध गराउनु भएको आवेदन(पत्रमा उल्लेखित विवरणको अध्ययन गरिनेछ । यहा“हरुले उपलब्ध गराउनु भएको आवेदनमा उल्लेखित विवरणको सम्बन्धमा कुनै थप जानकारी चाहिएमा यहा“ले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

यदी तपाई आफै आवेदन भर्न इच्छुक नहुनु भएमा उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानको लागि तपाईलाई उपयुक्त लागेको उद्यमीको वारेमा सिफारीस गरीदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।

डा. गोविन्दप्रसाद रेग्मी
महानिर्देशक

संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु ः
१. उद्योग÷वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको फोटोकपी
२. निकासीको हकमा प्रज्ञापन पत्रको फोटोकपी
३. स्थानीय विक्रीको हकमा विक्री रकम खुल्ने आधिकारिक विवरण
४. फाराममा उल्लेख गरिएका अन्य कार्यहरुलाई पुष्टयांई गर्ने अन्य कागजातहरु
Best entrepreneurBest entrepreneur

- December 11th, 2015

हस्तकला क्ष्ँेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कलाकारलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा ।

मिति ः २०७२÷०८÷२१

श्री आदरणीय सदस्य महानुभावहरु,

विषय ः हस्तकला क्ष्ँेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कलाकारलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा ।

विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रबद्र्धन कार्यमा निरन्तर कृयाशील भई विशेष योगदान पु¥याउनु हुने उत्कृष्ट कलाकारलाई उहांको योगदानको कदर गदै आगामी ३५औ वार्षिक साधारण सभामा सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

तसर्थ उल्लेखित प्रयोजनको लागि यसैसाथ संलग्न आवेदन÷प्रश्नावली भरेर यही २०७२ पौष ५ गते आईतबार कार्यालय समयभित्र यस महासंघको महानिर्देशकको नाममा शिलबन्दी गरी पठाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछुं ।

आवेदन÷प्रश्नावली भर्दा विचार पु¥याउनु पर्ने कुराहरु ः

क) आवेदन÷प्रश्नावली भरी तोकिएको अवधिभित्र महासंघमा बुझाउनु पर्नेछ ।
ख) आवेदन÷प्रश्नावलीमा आप्mनो उत्कृष्ट कार्य, देन, योगदानबारेमा बढी से बढी विवरण उल्लेख गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

यहा“हरुले उपलब्ध गर्नुभएको आवेदन÷प्रश्नावलीमा उल्लेखित विवरणको सम्बन्धमा कुनै थप जानकारी चाहिएमा यहा“ले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

यदी तपाई आफै आवेदन भर्न इच्छुक नहुनु भएमा उत्कृष्ट कलाकार सम्मानको लागि तपाईलाई उपयुक्त लागेको कलाकारको नाम सिफारीस गराइदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।

डा. गोविन्दप्रसाद रेग्मी
महानिर्देशक
Best Artist-application formatBest Artist-

- December 11th, 2015

©2017 Federation of Handicraft Associations of Nepal

Powered by: I.Quest Technologies Pvt. Ltd.