Federation of Handicraft Associations of Nepal

977-1-4244231, 4245467, 4245467

हस्तकला क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीको लागि आवेदन गर्नेबारे ।

मिति ः २०७२÷०८÷२१

श्री आदरणीय सदस्य महानुभावहरु,

विषय ः हस्तकला क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीको लागि आवेदन गर्नेबारे ।

विगतका वर्षमा झैं यस वर्ष पनि नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रबद्र्धन कार्यमा निरन्तर क्रियाशील भई विशेष योगदान पु¥याउनु हुने उत्कृष्ट उद्यमीलार्र्ई आगामी ३५औं वार्षिक सभामा सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

उल्लेखित प्रयोजनको लागि यसै साथ संलग्न आवेदन÷प्रश्नावली भरेर यही २०७२ पुष ५ गते आईतबार कार्यालय समयभित्र यस महासंघको महानिर्देशक को नाममा शिलबन्दी गरी पठाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

आवेदन र प्रश्नावली भर्दा विचार पु¥याउनु पर्ने कुराहरु

क) यस महासंघबाट हस्तकलामा संलग्न उद्योग÷फर्म र कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरी यस क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा टेवा पु¥याउन प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान प्रदान गरिने हुंदा आवेदन(पत्रमा यहा“हरुले भरपर्दो तथा तथ्य सूचना विवरण भर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।
ख) आवेदन(पत्र भरी तोकिएको अवधिभित्र महासंघमा बुझाउनु पर्नेछ ।
ग) आवेदन(पत्रमा उद्योग÷फर्म÷कम्पनीको उत्कृष्ट कार्य, देन, योगदान बारेमा बढी से बढी विवरण भर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

यस महासंघले हस्तकला क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीको छनौटको लागि यहांको परिचय तथा महासंघप्रतिको योगदान सम्बन्धमा यहा“हरुले उपलब्ध गराउनु भएको आवेदन(पत्रमा उल्लेखित विवरणको अध्ययन गरिनेछ । यहा“हरुले उपलब्ध गराउनु भएको आवेदनमा उल्लेखित विवरणको सम्बन्धमा कुनै थप जानकारी चाहिएमा यहा“ले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

यदी तपाई आफै आवेदन भर्न इच्छुक नहुनु भएमा उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानको लागि तपाईलाई उपयुक्त लागेको उद्यमीको वारेमा सिफारीस गरीदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।

डा. गोविन्दप्रसाद रेग्मी
महानिर्देशक

संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु ः
१. उद्योग÷वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको फोटोकपी
२. निकासीको हकमा प्रज्ञापन पत्रको फोटोकपी
३. स्थानीय विक्रीको हकमा विक्री रकम खुल्ने आधिकारिक विवरण
४. फाराममा उल्लेख गरिएका अन्य कार्यहरुलाई पुष्टयांई गर्ने अन्य कागजातहरु
Best entrepreneurBest entrepreneur

- December 11th, 2015

©2018 Federation of Handicraft Associations of Nepal

Powered by: I.Quest Technologies Pvt. Ltd.